Útravaló

Az Országos Kéktúra kiírása
Néhány jótanács
Távolság-, szint- és időadatok összesítése
Részletes Túraadatok
Bekötő útszakaszok adatainak összesítése
Térképek az útvonalról

A Kéktúra részjelvényei


Kedves Barátunk!

Örömmel üdvözöljük a kéktúrázók népes táborában. Túrája során nincs egyedül, mert hű segítőtársa ez a füzete (a túra igazolófüzete) valamennyi adatával és vázlatával. Hűségesen kíséri - sőt inkább vezeti - Önt ezen kívül Írott-kőtől Hollóházáig a fákon, oszlopokon, épületeken ezeregyszáz kilométeren át folyamatosan felfestett kék sáv jelzés.

  

A legújabb igazolófüzet és egy térképes oldala

  

Az eggyel régebbi igazolófüzet és térképes oldala

Ha túrája során a lassan ismerőssé váló bélyegzőt a füzetébe nyomja, kérjük gondoljon a sok áldozatkész önkéntes aktívára, akik az Ön sikeres túrája érdekében létrehozták és fenntartják az útvonalat, gondoskodnak a bélyegzőkről, gondozzák az utakat, ösvényeket, festik a jelzéseket, vagy egyéb módon fáradoznak a túrázók érdekében.

Hazánk tájainak, emberi alkotásainak, történelmének és népének alaposabb megismerését segíti a természetjárás keretében ez a mozgalom.

A Kéktúra útvonalát kedvtelésből bárki végigjárhatja. Magának a Kéktúra jelvényének birtoklása azonban egy jelentős sportteljesítmény hivatalos és nyilvántartott elismerése. Ezért a jelvény csak a füzetben leírt szabályozás, a hivatalos kiírás feltételeinek pontos betartásával szerezhető meg.

A várhatóan több évig tartó sikeres teljesítés alatt sok-sok maradandó, kellemes élményt, vidám hangulatot, szép időjárást és jó erőt, egészséget kíván a

Magyar Természetbarát Szövetség

NEM TUDHATOM...

Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága
s remélem, testem is majd e földbe süpped el.

(Radnóti)

A hazánkat átszelő "Kék" turistaút bejárását a Budapesti Lokomotív Sportegyesület természetjáró szakosztálya hirdette meg az 1952. évben.

A Vasutas Szakszervezet természetjáró szakbizottsága ezt 1953-ban országos méretűvé tette és kiadta a teljes útvonalat térképvázlat formájában is tartalmazó első füzetet.

Az Országos Kéktúra mozgalom további szervezését és irányítását - a nagy érdeklődésre való tekintettel - 1961-ben vette át a Magyar Természetbarát Szövetség, s így már valamennyi természetjáró szervezet által, sőt egyénileg is teljesíthető túramozgalom lett.

Az EWV (Európai Gyalogtúra Szövetség) döntése nyomán az Országos Kéktúrát bekapcsolták az Európai Hosszútávú Vándorutak hálózatába. Ennek következtében először a Kőszeg-Budapest, majd 1995-től az OKT Kőszeg-Sátoraljaújhely közötti szakasza az E4 vándorút része lett.

Jelen igazoló füzet a Magyar Természetbarát Szövetség által korábban kiadott "Országos Kéktúra útvonalvázlat és igazolófüzet"-ek modernizált, javított változata. A térképi, távolság-, és szintadatok a turistautak.hu engedélyével kerültek felhasználásra.

Köszönetünket felyezzük ki Kolesár Andrásnak és Petró Zoltán Tamásnak!

Helyszínelések: Bozó András, Kammel László és Pálmai Vencel

Szerkesztési Munkák: Pálmai Vencel

Kiadó:

Magyar Természetbarát Szövetség

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31. II.3.

Levélcím: 1396 Budapest, Pf. 483

Tel.: (+36-1) 311-2467, (+36-1) 311-9289

Fax.: (+36-1) 353-1930

Internet: http://www.termeszetjaro.hu/

E-mail: mtszhir@enternet.hu


AZ ORSZÁGOS KÉKTÚRA KIÍRÁSA

 1. Az Országos Kéktúra (OKT) célja: hogy a túra résztvevői az útvonal végigjárásával rendszeres sporttevékenységet folytassanak és egyúttal képet alkossanak hazánk életéről, fejlődéséről, természeti szépségeiről, betekintsenek különféle tájaink életébe, mindennapi munkájába, megismerjék hazánk nagy részének történetét, föld- és vízrajzát, évszázadok alkotásait.

 2. A túra irányítója: a Magyar Természetbarát Szövetség (MTSZ).

 3. A túra útvonala: az igazolófüzetben részletesen vázolt és jelölt pontokon áthaladó, a Vas megyei Írott-kőtől a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Hollóháza között 1128 km hosszúságban kék sávval jelzett Országos Kék turistaút.

 4. Ellenőrzőpontok: a füzet vázlatain bélyegzővel jelzett helyek, illetve helységek, amelyek megnevezése az igazolás céljára bekeretezett részeknél található meg.

 5. A túra teljesítése: történhet csoportosan, vagy egyénileg, hatéves kortól, állampolgárságra való tekintet nélkül, bármely irányban, bármilyen szakaszokra bontva, gyalog vagy sível (vegyesen is). A túra időpontja és időtartama nincs korlátozva.

 6. A teljesítés igazolása: a résztvevőknek a Kéktúra teljesítését, valamennyi ellenőrző pont érintését, hitelt érdemlő módon igazolni kell. Ez általában az egyéni igazoló füzet megfelelő helyére beütött bélyegzéssel és keltezéssel történik. Valamennyi ellenőrző ponton kell pecsételni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy az útvonalon fekvő legközelebbi - erre nem kijelölt - hely bélyegzője is megfelelő. A túraszakasz megszakításakor és újrakezdésekor is kell pecsételni. Felismerhető - a pontot és személyt együtt ábrázoló - fotók ugyancsak igazolásul szolgálhatnak. A túra teljes távjának bejárása után a füzetet a lakóhely szerinti illetékes megyei, illetve budapesti természetbarát bizottsághoz/szövetséghez kell eljuttatni, ahol a teljesítést ellenőrzik, igazolják és a jelvény kiadásáról intézkednek.

 7. Kéktúra jelvény: a túra útvonalának teljesítője elnyeri az MTSZ Kéktúra jelvényét, amelyet az érvényes MTSZ igazolvánnyal rendelkezők térítésmentesen kapnak meg. Érvényes igazolvány hiányában, a teljesítőknek a jelvény mindenkori önköltségi árát kell megtéríteniük. A jelvény: szabálytalan négyszögben hegyek felé vezető út kék útjelző táblával, alul piros sávban "Országos Kék-túra MTSZ" felirat (lásd az igazolófüzet borítóján). A jelvényt az MTSZ központja adja ki. Átadásáról - lehetőleg ünnepélyes keretek között - gondoskodik. A teljesítőkről nyilvántartást vezet.

 8. Az Országos Kéktúra többször is teljesíthető. Többszöri teljesítés esetén a jelvényt külön kell megvásárolni.

 9. A Magyar Természetbarát Szövetség a 6-14 éves gyermekkorosztály részére 9 tájegységre bontott 300 km-nyi csökkentett távolságú un. Gyermek Kéktúrát (GYKT) ír ki.

  A tájegységek a következők:

  1. Kőszeg - Kemeneshát

  2. Balaton-felvidék

  3. Bakony

  4. Vértes - Gerecse

  5. Pilis - Budai-hegység

  6. Börzsöny - Cserhát

  7. Mátra

  8. Bükk - Aggteleki-hegység

  9. Cserehát - Zempléni-hegység

  Amennyiben a GYKT résztvevői egy-egy tájegységen belül legalább 50 km-t tettek meg, teljesítményükért elnyerhetik a Gyermek Kéktúra tájegységi jelvényt. Ha a végigjárt útvonalak hossza eléri a 300 km-t, nevezettek kiérdemlik a GYKT jelvényt is. Csoportok szervezése és vezetése címén 6 fő fiatal kísérőjeként egy-egy felnőtt is megkaphatja a fenti jelvényeket. (Jelvények árának térítése a 7. pontban leírtak szerint.)

  Tájegységenként - függetlenül a megtett kilométerek számától - csak egy jelvény adható ki. Ugyanez érvényes a GYKT jelvényre is.

  A GYKT keretében teljesített utak beszámítanak az OKT követelményeibe.

  A teljesítés igazolása ugyanúgy történik, mint az OKT-nál.

 10. Egyebek: A Kéktúra útvonalát sem a megyei bizottságok/szövetségek, sem egyéb szervezetek, illetve egyének nem változtathatják meg. Az esetleges ilyen irányú javaslatokat vagy igényeket az MTSZ Gyalogtúra Bizottságához kell eljuttatni.


NÉHÁNY JÓTANÁCS

A korábbi Kéktúra igazoló füzetben megadott útvonal és ellenőrző pont kiírás alapján már bejárt és igazolt (bélyegzett) - tehát a bejáráskor érvényben volt - útvonalszakaszt nem kell a megváltozott új útvonalon bejárni és az új ellenőrző pontokon bélyegezni. Ugyanakkor a már megváltozott, illetve megszüntetett útvonalszakaszon most már nem ajánlatos elindulni, mert egyrészt nincs a helyszínen bélyegző, másrészt az útvonal elzárt, tiltott területen haladhat, vagy egyéb okok miatt nem járható.

Bélyegezni azon a helyen (község, vasútállomás, turista- és erdészház, stb.) kell, ahol azt a füzet megfelelő bekeretezett rovata előírja. A zárójelbe tett vasútállomásokon csak akkor kell, ha azok egyben a túra kezdő, vagy befejező helyével esnek egybe. Ezek az állomási épületek a Kéktúra útvonalától ugyanis 0,5 km-nél távolabb vannak.

Bélyegzésként az MTSZ által kiadott bélyegzők lenyomata, továbbá vasútállomáson a MÁV bélyegzése - keletbélyegzővel ellátott körbélyegzője - szükséges. Megfelelő igazolás ezenkívül bármilyen vállalat, intézmény, helyi önkormányzat, iskola, kereskedés, felekezet, TSZ., művelődési otthon, bizottság, vagy magánvállalkozó bélyegzője, amelyen a helység neve szerepel. Postahivatalokban keletbélyegzést is adnak, ehhez azonban a Posta esetenként 1-1 bélyeg beragasztását is kérheti.

A MÁV-val és több vállalkozóval a bélyegzés kérdése megállapodásban rendezett, ennek ellenére követelő módon sehol ne lépjünk fel.

Bélyegzőpárnát ajánlatos a túrákra magunkkal vinni, mert a kihelyezett MTSZ Kéktúra bélyegzők rendszeres festékellátása nem biztosítható.

Több helyen előfordul, hogy olyan épületek szerepelnek turistaházként (th.) a bélyegzési rovatban, amelyeknek más a funkciójuk (pl. vendéglő, vállalati üdülő), vagy éppen átépítés alatt állnak. Ennek oka, hogy az ilyen jellegű változások igen gyakoriak, a füzetnek ebből a szempontból való rendszeres helyesbítése pedig megoldhatatlan.

Amennyiben elháríthatatlan akadályoztatás miatt a kijelölt útvonalon végigmenni nem lehet (pl. bányaművelés, fakitermelés, útelzárás, csapadék okozta erózió stb.) kérjük, hogy ezt az MTSZ Gyalogtúra Bizottságának haladéktalanul jelezzék, pontos helymegjelöléssel.

Ugyancsak kérjük, hogy a túrák során tapasztalt hiányosságokat, gondokat az MTSZ Gyalogtúra Bizottságával lehetőleg írásban közöljék.

A szintadatok Írott-kő -> Hollóháza irányban az emelkedőket (+) és lejtőket (-) jelentik. A menetidők számítása 4 km/óra alapsebességgel történt, amit minden 10 m szintemelkedés 1 perccel növel. Ehhez külön figyelembe kell venni a különleges terepviszonyokat (hó, jég, sár stb.) a kedvezőtlen időjárást (eső, szél, szürkület, köd stb.) a nehéz felszerelést (több napi élelem, sátor stb.), egyéb lassító körülményeket (kezdő túrázók, gyermekek, esetleg sérült stb.) és természetesen az egyéni kondíciót is, amelyek a percekben megadott időket jelentősen növelhetik.

A menetidő táblázatok alatt a Kéktúra útvonalától 0,2 km-nél messzebb fekvő bélyegzőhelyek, továbbá az egyes túrák kezdési vagy befejezési pontján levő állomásoknak az OKT útvonaltól való távolsága, szint és időadata külön szerepel.

Minden Kéktúrát teljesített személy külön vásárolhat az MTSZ központban úgynevezett Kéktúra gomblyukjelvényt is (csak egyszer!).


TÁVOLSÁG-, SZINT- ÉS IDŐADATOK ÖSSZESÍTÉSE:

  táv (km)   emelkedő (m)    lejtő (m)   idő (ó:p)
1. sz. túra:  Írott-kő - Sárvár 69,5 541 1265 18:11
2. sz. túra:  Sárvár - Sümeg 72,3 553 518 18:58
3. sz. túra:  Sümeg - Keszthely 43,8 792 835 12:11
4. sz. túra:  Keszthely - Tapolca 27,0 510 5097:35
5. sz. túra:  Tapolca - Badacsonytördemic 16,7 477 3944:57
6. sz. túra:  Badacsonytördemic - Nagyvázsony 45,4 1646 134014:02
7. sz. túra:  Nagyvázsony - Városlőd-Kislőd vá. 24,1 603 5577:00
8. sz. túra:  Városlőd - Zirc 41,0 1128 104512:03
9. sz. túra:  Zirc - Bodajk, Csókakő vmh. 58,9 1338 157816:53
10. sz. túra:  Bodajk, Csókakő vmh. - Szárliget 49,7 1322 123514:34
11. sz. túra:  Szárliget - Dorog 65,1 2000 209819:32
12. sz. túra:  Dorog - Piliscsaba vá.18,6 504 4025:27
13. sz. túra:  Piliscsaba - Hűvösvölgy 20,9 541 5296:07
14. sz. túra:  Hűvösvölgy - Rozália téglagyár (Bécsi út) 14,2 496 6023:45
15. sz. túra:  Rozália téglagyár (Bécsi út) - Dobogókő 22,2 1058 4867:17
16. sz. túra:  Dobogókő - Visegrád, komp 24,2 611 12007:02
17. sz. túra:  Nagymaros - Nógrád 38,7 1571 146512:15
18. sz. túra:  Nógrád - Becske 60,2 1806 183918:02
19. sz. túra:  Becske - Mátraverebély 69,6 2047 208720:43
20. sz. túra:  Mátraverebély - Mátraháza 27,6 1303 7749:05
21. sz. túra:  Mátraháza - Sirok 21,6 854 14246:48
22. sz. túra:  Sirok - Szarvaskő 19,9 582 5125:55
23. sz. túra:  Szarvaskő - Putnok 57,3 2085 216417:44
24/a. sz. túra:  Putnok - Aggtelek 31,1 672 460 8:52
24/b. sz. túra:  Aggtelek - Bódvaszilas 31,4 943 11389:20
25. sz. túra:  Bódvaszilas - Boldogkőváralja 62,7 1190 119217:35
26. sz. túra:  Boldogkőváralja - Bányi-nyereg 51,6 1580 1557 15:39
27. sz. túra:  Bányi-nyereg - Hollóháza 42,9 1460 134513:08
Összesen: 1128,2 30213 30550

332:24

A túrák szakaszokra bontott, részletes adatai ide kattintva tekinthetők meg!


BEKÖTŐ ÚTSZAKASZOK ADATAINAK ÖSSZESÍTÉSE:

    táv (km)    szint (m)   idő (perc)
1. sz. túránál:  Kőszeg vá. - OKT 1,710 26
 Ölbő-Alsószeleste vá. - OKT 0,8 1013
2. sz. túránál:  Ötvös vá. - OKT 1,1- 16
3. sz. túránál:  Keszthely vá. - OKT 1,2- 18
4. sz. túránál:  Tapolca vá. - OKT 0,8- 12
8. sz. túránál:  OKT - Németbánya 0,3- 5
9. sz. túránál:  OKT - Bakonynána0,5 -8
 OKT - Jásd 0,420 8
10. sz. túránál:  OKT - Mindszentpuszta 0,2- 3
 OKT - Gesztes-vár 0,5 3010
14-15. sz. túránál:  Bécsi út, 18-as busz - Rozália téglagyár, OKT 0,5- 8
18. sz. túránál:  OKT - Magyarkút, Irma-forrás0,3- 5
 OKT - Becske-alsó vmh.1,2 -18
21. sz. túránál:  OKT - Kékestető, szanatórium0,3 -5
23. sz. túránál:  OKT - Telekessy Vendégház 0,2 205
24/b. sz. túránál:
 OKT -  Bódvaszilas vá.0,5- 7
27. sz. túránál:  Sátoraljaújhely vá. - Bányi-nyereg 5,4 277108
Összesen: 15,9 367

275


TURISTATÉRKÉPEK AZ OKT ÚTVONALÁRÓL:

Kőszegi-hegység (1:25000) Kőszeg Tourist
Kőszegi-hegység és környéke (1:40000) 13
Kemeneshát - Marcal-medence (1:50000)    Magyar Természetbarát Szövetség
Zalai-dombság (Kelet) (1:50000) Magyar Természetbarát Szövetség
Keszthelyi-hegység (1:40000) 34
Balaton (1:40000) 41
Bakony északi rész (1:40000) 2
Bakony déli rész (1:40000) 3
Keleti-Bakony (1:40000) TÁJOLÓ 98 Bt.
Vértes (1:40000) 20
Gerecse (1:40000) 1
Pilis és a Visegrádi-hegység (1:40000) 16
Budai-hegység és a Pilis (1:30000) Térkép-Center
Budai-hegység (1:40000) 6
Börzsöny (1:40000) 5
Börzsöny (1:30000) Térkép-Center
Gödöllői-dombság (1:50000) Magyar Természetbarát Szövetség
Cserhát (1:60000) 8
Mátra (1:40000) 14
A Mátra és a Mátraalja (1:30000) Térkép-Faragó Bt.
Bükk északi rész (1:40000) 29
Bükk déli rész (1:40000) 30
Bükk szabadidő és turistatérképe Z-Press
Aggteleki karszt és környéke (1:40000) 1
Cserehát (1:50000) Csereháti Településszövetség
Zempléni-hegység északi rész (1:40000) 22

Az Országos Kéktúra útvonala mára már teljes hosszában végig követhető kedvező méretarányú turistatérképeken, valamint jól használható a kétkötetes Országos Kéktúra turistaatlasz és útikönyv is (mely részletes útleírásokkal segíti a túrázót, és a tájegységek földrajzával, flórájával és faunájával, valamint történetével is megismertet minket).

Megvásárolhatók a térképboltokban és egyes könyvesboltokban. A felsorolás a 2007. májusi állapotot tartalmazza (a számmal jelölt térképek a Cartographia Kft. kiadványai).

Térképes GPS-el rendelkezők számára ingyenes turistatérkép érhető el a turistautak.hu oldalon, egész Magyarországot lefedő szintvonalakat és fontos pontokat is tartalmazó, folyamatosan bővülő adatbázissal.

Szálláshelyekről a Magyar Természetbarát Szövetség által időszakonként kiadott Természetbarát Szálláshelyek című kiadványból, valamint internetes oldalakon szerezhet információkat.


A KÉKTÚRA "RÉSZJELVÉNYEI":

Nem csak a teljes Kéktúra teljesítéséért, hanem bizonyos szakaszainak bejárásáért is járnak bizonyos jelvények. Ezeket nem az MTSZ, hanem a Csongrád, a Heves és a Veszprém Megyei Természetbarát Szövetségek adhatják ki, ha a túrázó teljesíti az adott jelvényszerző túramozgalom kiírásában szereplő feltételeket - azaz igazoltan bejárja a megyei szövetségek által előírt résztávokat.

A Dorogtól Nógrádig jelvényszerző túramozgalom: a jelvény megszerzésének feltétele az OKT Dorogtól Nógrádig terjedő szakaszainak bejárása, majd a pecsétekkel ellátott igazolófüzet, vagy (biztonságosabb megoldásként) az igazolófüzet 7. (ez tartalmazza a személyes adatokat - a jelvény megszerzésének egyik feltétele, hogy a túrázó valamilyen egyesület/szakosztály, ezáltal az MTSZ tagja legyen, melyet ezen az oldalon igazol az egyesület/szakosztály az egyesületi pecséttel és a szakosztályvezető aláírásával) és 38-48. oldalai fénymásolatának elküldése a szövetség postacímére (Csongrád Megyei Természetbarát Szövetség - 6722 Szeged, Tábor u. 7/b.). A jelvényt postafordultával (2-3 hét) küldik, és kérik a teljesítőt a jelvény előállítási árának és a postaköltségnek rózsaszín csekken történő megfizetésére. Érdeklődni a szövetségnél lehet, hivatali időben (szerda 16:30-18:30) a (+36-62) 548-096-os telefonszámon.

A Mátra-Bükk útjain jelvényszerző túramozgalom: a jelvény megszerzésének feltétele az OKT Mátraverebélytől Putnokig terjedő részének bejárása, és ennek igazolása, mely az előbbiekben leírtakhoz hasonlóan történhet. Ebben az esetben is vagy a teljes igazolófüzetet, vagy a 7. (azonban nem feltétel a túraszövetségi tagság) és 56-63. oldalakat kell bemutatni - viszont a 63. oldalt mindenképpen eredeti példányban kell elküldeni vagy személyesen prezentálni, mert ezen történik az igazolás, és így akarják meggátolni, hogy egy füzet fénymásolatával többen is jelvényt szerezzenek (ami egyébként mélyen sérti a túrázás szellemiségét). A jelvényt a Heves Megyei Természetbarát Szövetségnél - 3300 Eger, Dobó tér 6/a - lehet igényelni. Személyes ügyintézés esetére hasznos információk: a 6/a valójában a Dobó teret a Kossuth Lajos utcával összekötö Eszperantó sétányon található, ahol is egy többemeletes épületet kell keresni, a bejáratánál APEH felirattal. A szövetség a III. emeleten található, Franczia Istvánt kell keresni (érdeklődni telefonon hivatali időben, azaz csütörtökön 14-17 óráig a (+36-36) 312-888-as telefonszámon lehet). Itt is a jelvény árának és a postaköltség összegének megtérítését kérik. [Az információkért köszönet az okt.rulz.hu készítőinek.]

A Veszprém Megyei Kéktúra jelvényszerző túramozgalom: a jelvény megszerzésének feltétele az OKT Sümegtől Bodajkig terjedő szakaszának bejárása, és ennek igazolása az első esetben leírtak szerint, csak itt a 7. (itt sem feltétel a túraszövetségi tagság) és a 18-31. oldalak bemutatásával (fénymásolt példány is elegendő). A postacím, ahova a teljesítést igazoló dokumentumokat kell küldeni: Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség - 8201 Veszprém, Wartha Vince u. 3. A jelvény postaköltségét a jelvénnyel együtt érkező sárga csekken kell befizetni. Érdeklődni hivatali időben (kedden 14:30-tól) Mag Évánál lehet a (+36-70) 252-5697-es számon, vagy a (+36-88) 426-211-es központi számon.

A dokumentumok forrása a Országos Kéktúra legújabb (2007-es) igazolófüzete, illetve saját tapasztalatok